Форекс, Форекс Обучение, Форекс Търговия

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
Архив статии
Анкета
Очаквани нива при AUD/USD до края на годината?
 
Посетители
В момента има 6 посетителя в сайта
Търсене
Времето
София
0°C
София °C | Пловдив °C | Варна °C | Бургас °C
[Details]
Home Point&Figure Графики


Point&Figure Графиките се състоят от колони с  X  и O, които представляват филтрирани курсови движения за период от време. На Форекс трейдъри, които са свикнали да ползват  традиционните бар чартове, този тип графика може да изглежда необичайно, но веднъж вникнали в смисъла им,  тези графики може да им станат любими. Използването   на  Point&Figure  графики   има няколко  преимущества пред по-традиционното графично представяне на курсовите движения, защото те автоматично:
- eлиминират незначителните курсови колебания, които често се оказват само “шум”  при бар чартовете.
- oтстраняват често подвеждащите влияния на фактора време от  аналитичния процес.
- правят идентифицирането на нива на подкрепа/съпротива по-лесно.
- улесняват идентифицирането на трендови линии.
- помагат на Форекс трейдъра да се фокусира върху важните дългосрочни валутни колебания.

Този метод е бил популярен в продължение на дълги години. Това се е дължало в по-голямата си част на факта, че е прост за конструиране и удобен за поддържане на голяма колекция от графики в дните, когато не е имало компютри. За по-малко от час, с помощта на молив, вестник и графична хартия, P&F чартистите са можели да усъвременяват и анализират 50 или повече графики на ден. С изобретяването на компютъра,  конструирането на бар чартове става много лесно и  P&F графиките започват да губят своята популярност.

Конструиране
Върху P&F графиката курсовите движения са изобразяват или като нарастваща колона с X  или  като падаща колона с O. За да си го представим по-добре,  използваме аналогията със стандартния графичен анализ и считаме, че всяка колона представлява  uptrend или downtrend. Всеки X или O заема един box, или една кутийка върху графиката. За построяването на всяка графика се задава размер или стойност на този бокс /box size/, който представлява изменението на стойността на валутния курс над върха на текущата колона с X / или под дъното на текуща колона с O/ преди  към колоната да бъде отбелязан нов X /или O/. 
За всяка графика се задава и reversal amount, който определя стойността на промяна на валутния курс в обратната посока /надолу, ако имаме нарастваща колона с X и нагоре за колона с O/ преди да бъде отчетено обръщане. Винаги когато тази стойност бъде пресечена от валутния курс, започваме нова колона до предишната,  като посоката е противоположна. Докато валутният курс   нараства  и не променя посоката си със стойността отчитаща реверсивно поведение / box size  X reversal amount/, P&F графиката ще отчита нарастваща колона с X.
Или  reversal distance = box size  X reversal amount, където reversal distance е стойността отчитаща реверсивно поведение. Аналогично, когато валутният курс пада графиката ще отчита намаляваща колона с O, докато валутният курс не промени посоката си със стойността отчитаща реверсивно поведение.

Традиционно,при анализ на акции, за размер на бокса се използва 1 , а реверсивната стойност е 3.

Но на Форекс, обикновено се използва следните стойности:
Box- варира от 0.0010 до 0.0025; reversal amount =3, например, при box= 0.0025 reversal distance= 0.0025 X 3= 0.0075

Най-добрият начин да разберем  същността на P&F графиката е да я конструираме на ръка. Всичко, от което се нуждаем е графична хартия /тетрадка с квадратчета/,  молив и валутни котировки. Ще ни интересуват само отбелязаните най-ниски и най-високи валутни стойности  за разглежданите периоди, а курсовете на отваряне и затваряне се игнорират.

Разглеждаме стойностите за 4 поредни периода за валутната двойка GBP/USD.

High            Low
1        1.4975         1.4869
2        1.4940         1.4838
3        1.4985         1.4879
4        1.4970         1.4883

Основни пунктове:
1. Х представляват нарастващи курсове /търсене/. O представляват падащи курсове /предлагане/.
2. Всяка колона се състои само от X или O.
3. Реверсивното разстояние, което курсът трябва да измине за да се отчете обръщане е равно на размера на бокса умножен с  реверсивната стойност.
В нашият случай ще разгледаме графика построена при box=0.0025, reversal amount=3 , reversal distance=0.0075 /0.0025 X 3/

Ден 1: High – 1.4975     Low- 1.4869

Върху графиката нанасяме разликата м/ду отбелязания най-нисък и най-висок курс за деня. Понеже курсът пада, ще  започнем с колона от O.


1.4975     O
1.4950     O
1.4925     O
1.4900     O
1.4875     O
1.4869

Ден 2:   High – 1.4940    Low- 1.4838

За да продължим графиката следим за следните две неща. Първо, сравняваме отбелязаните най-ниски курсове за предходния и текущия период. Ако текущият low е по-нисък от този за предходния период поне с размера на бокса /в нашия случай- 0,0025 пипса/, отбелязваме още eдин знак  O в същата колона. След това, гледаме дали отбелязания  high за текущия период е по-висок от сумата на стойността маркираща дъното на колоната и размера на реверсивното разстояние /1,4875+0.0075/.


1.4975     O
1.4950     O
1.4925     O
1.4900     O
1.4875     O
1.4850     O
1.4838

Ден 3:   High – 1.4985       Low – 1.4879

Понеже все още сме в колона  с O, първо проверяваме най-ниския курс от текущия период. Пазарът не отбелязва  по-нисък low, следователно не добавяме O. Тогава гледаме дали текущият high e по-висок от сумата на стойността маркираща дъното на колоната и размера на реверсивното разстояние /1.4850+ 0.0075= 1.4925/. Текущият high e 1.4985 и той е по-висок от 1.4925. Това означава, че е налице обръщане на посоката и затова добавяме пет X в нова колона, като започваме един бокс над дъното на предишната колона.


1.4975     O     X
1.4950     O     X
1.4925     O     X
1.4900     O     X
1.4875     O     X
1.4850     O
1.4838

Ден 4 :   High – 1.4970        Low- 1.4883

Вече сме в колона с X, затова  първо проверяваме най-високия курс. Пазарът не отбелязва нов по-висок high, затова насочваме вниманието си към най-ниския курс. Понеже най-ниският курс е надминал разликата м/ду стойността на high отбелязан в текущата колона  и реверсивното разстояние /1.4975 – 0.0075=1.49/, обръщаме отново посоката и добавяме три O в следващата колона.

1.4975     O      X        
1.4950     O      X      O
1.4925     O      X      O
1.4900     O      X      O
1.4875     O      X
1.4850     O
1.4838


С течение на  времето нашата графика може да изглежда по този начин:

X       X
X       X  O  X  O
X  O  X  O  X  O
O  X       X  O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  O       O  X  O  X  O  X
O  X  O  X            O       O  X  O  X  O
O  X  O                          O   X  O  X  O
O  X                               O        O       O
O

Важно е да се помни, че P&F графиките не показват времето в линейна форма, т.е. всяка колона може да представлява различен отрязък от време – ден, или няколко дни в зависимост от курсовите движения. Понеже P&F графиката филтрира шума, отчитан при по-традиционните графични методи, всяко маркиране в/ху графиката е от значение.
При анализ с помощта на P&F графика се следи основно за 4 основни неща:
1. Нива на подкрепа.
2. Нива на съпротива.
3. Възходящи трендови линии.
4. Низходящи трендови линии.

Поради естеството на P&F графиката, нивата на подкрепа и съпротива са винаги хоризонтални линии, а трендовите линии винаги образуват ъгъл 45 градуса.     

X       X
X       X  O  X  O
X  O  X  O  X  O
O  X       X  O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  O       O  X  O  X  O  X
O  X  O  X            O       O  X  O  X  O
O  X  O                          O   X  O  X  O
O  X                               O        O       O
O                                    +    +   +   +   +   Ниво на подкрепа    

Нивата на подкрепа са курсови равнища, които повечето участници смятат че ще издържат и ще изпратят отново курса нагоре. При тези нива има достатъчно търсене, което да спре низходящото движение и да обърне посоката на пазара. На P&F графиките, нивата на подкрепа се забелязват когато са налице хоризонтални линии свързващи боксове с O, маркиращи  от своя страна дъно на колоните в които се намират. Както нивата на подкрепа, нивата на съпротива представляват хоризонтални линии върху P&F графиката. Те обикновено маркират горното ниво или курс на търгуване, където продавачите взимат превес над купувачите. По аналогичен начин, както при идентифициране на нивата на подкрепа, откриваме нивата на съпротива като търсим редове от X, маркиращи връх на колоната, в която се намират.

+   +   +    Ниво на съпротива
X       X
X       X  O  X  O
X  O  X  O  X  O
O  X       X  O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  O       O  X  O  X  O  X
O  X  O  X            O       O  X  O  X  O
O  X  O                          O   X  O  X  O
O  X                               O        O       O
O

Възходящи трендови линии

За да начертаем възходяща трендова линия, първо отбелязваме + под първата колона от O.

X       X
X       X  O  X  O
X  O  X  O  X  O
O  X       X  O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  O       O  X  O  X  O  X
O  X  O  X            O       O  X  O  X  O
O  X  O                          O   X  O  X  O
O  X                               O        O       O
O
+

След това по указания по-долу начин продължаваме да отбелязвам +- ове , докато стигнем до колона, където моделът се прекъсва.

X       X
X       X  O  X  O
X  O  X  O  X  O
O  X       X  O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  O  +   O  X  O  X  O  X
O  X  O  X  +        O       O  X  O  X  O
O  X  O  +                       O  X  O  X  O
O  X   +                           O       O      O
O  +
+


Низходящи трендови линии

Построяват се по аналогичен начин както възходящите, като се започва от връхна точка, представляваща бариера и са с обратен наклон.
+
X       X  +
X       X  O  X  O  +
X  O  X  O  X  O       +
O  X       X  O  X  O  X  O  X       +
O  X  O  X  O       O  X  O  X  O  X   +
O  X  O  X            O       O  X  O  X  O
O  X  O                          O   X  O  X  O
O  X                               O        O       O
O

Виж повече на Курсове

 
Фиксинг на БНБ
Януари 17 2020
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
BGN  Bulgarian lev    
CHF  Swiss franc    
GBP  Pound sterling. Scotland and Northern Ireland issues own, diffrent, banknotes.    
RUB  Russian rouble    
TRY  New Turkish lira. New Turkish lira. As of 1 January 2005 the currency of the Republic of Turkey is the new Turkish lira (TRY). 1 TRY equals 1,000,000 old Turkish liras (TRL).    
AUD  Australian dollar    
CAD  Canadian dollar    
USD  US dollar    
Партньори
Валутен конвертор
KOHBEPT 

B

  
Кредит калкулатор
Loan amount:

(Use "." for Decimals)
Duration:
years
Interest rate:
%
Monthly repayments:
EUR
Total to be re-paid:
EUR
  • Twitter
  • Facebook
  • MySpace